1 Samuel 13:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שָׁנָ֖ה שָׁא֣וּל בְּמָלְכֹ֑ו וּשְׁתֵּ֣י שָׁנִ֔ים מָלַ֖ךְ עַל־יִשְׂרָאֵֽל׃

WLC (Consonants Only)
בן־שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על־ישראל׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 בֶּן־
ben-
oneN-msc
8141 שָׁנָ֖ה
šā-nāh
[one] yearN-fs
7586 שָׁא֣וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
4427 בְּמָלְכ֑וֹ
bə-mā-lə-ḵōw;
reignedPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
8147 וּשְׁתֵּ֣י
ū-šə-tê
and when twoConj-w | Number-fdc
8141 שָׁנִ֔ים
šā-nîm,
yearsN-fp
4427 מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he had reignedV-Qal-Perf-3ms
5921 עַל־
‘al-
overPrep
3478 יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 12:25
Top of Page
Top of Page