Ezra 9:14
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הֲנָשׁוּב֙ לְהָפֵ֣ר מִצְוֹתֶ֔יךָ וּ֨לְהִתְחַתֵּ֔ן בְּעַמֵּ֥י הַתֹּעֵבֹ֖ות הָאֵ֑לֶּה הֲלֹ֤וא תֶֽאֱנַף־בָּ֙נוּ֙ עַד־כַּלֵּ֔ה לְאֵ֥ין שְׁאֵרִ֖ית וּפְלֵיטָֽה׃ פ

WLC (Consonants Only)
הנשוב להפר מצותיך ולהתחתן בעמי התעבות האלה הלוא תאנף־בנו עד־כלה לאין שארית ופליטה׃ פ
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7725 הֲנָשׁוּב֙
hă-nā-šūḇ
should we againV-Qal-Imperf-1cp
6565 לְהָפֵ֣ר
lə-hā-p̄êr
breakPrep-l | V-Hifil-Inf
4687 מִצְוֺתֶ֔יךָ
miṣ-wō-ṯe-ḵā,
Your commandmentsN-fpc | 2ms
2859 וּ֨לְהִתְחַתֵּ֔ן
ū-lə-hiṯ-ḥat-tên,
and join in marriageConj-w, Prep-l | V-Hitpael-Inf
5971 בְּעַמֵּ֥י
bə-‘am-mê
with the people [committing]Prep-b | N-mpc
8441 הַתֹּעֵב֖וֹת
hat-tō-‘ê-ḇō-wṯ
abominationsArt | N-fp
428 הָאֵ֑לֶּה
hā-’êl-leh;
theseArt | Pro-cp
3808 הֲל֤וֹא
hă-lō-w
would notAdv-NegPrt
599 תֶֽאֱנַף־
ṯe-’ĕ-nap̄-
You be angryV-Qal-Imperf-2ms
  בָּ֙נוּ֙
bā-nū
with usPrep | 1cp
5704 עַד־
‘aḏ-
untilPrep
3615 כַּלֵּ֔ה
kal-lêh,
You had consumed [us]V-Piel-Inf
369 לְאֵ֥ין
lə-’ên
so that [there would be] noPrep-l | Adv
7611 שְׁאֵרִ֖ית
šə-’ê-rîṯ
remnantN-fs
6413 וּפְלֵיטָֽה׃
ū-p̄ə-lê-ṭāh.
or survivorConj-w | N-fs
  פ
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Ezra 9:13
Top of Page
Top of Page