Genesis 1:16
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּאֹ֤ור הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיֹּ֔ום וְאֶת־הַמָּאֹ֤ור הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת הַכֹּוכָבִֽים׃

WLC (Consonants Only)
ויעש אלהים את־שני המארת הגדלים את־המאור הגדל לממשלת היום ואת־המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 וַיַּ֣עַשׂ
way-ya-‘aś
And madeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
430 אֱלֹהִ֔ים
’ĕ-lō-hîm,
GodN-mp
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8147 שְׁנֵ֥י
šə-nê
twoNumber-mdc
3974 הַמְּאֹרֹ֖ת
ham-mə-’ō-rōṯ
lightsArt | N-mp
1419 הַגְּדֹלִ֑ים
hag-gə-ḏō-lîm;
greatArt | Adj-mp
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3974 הַמָּא֤וֹר
ham-mā-’ō-wr
the lightArt | N-ms
1419 הַגָּדֹל֙
hag-gā-ḏōl
greaterArt | Adj-ms
4475 לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
lə-mem-še-leṯ
to rulePrep-l | N-fsc
3117 הַיּ֔וֹם
hay-yō-wm,
the dayArt | N-ms
853 וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3974 הַמָּא֤וֹר
ham-mā-’ō-wr
the lightArt | N-ms
6996 הַקָּטֹן֙
haq-qā-ṭōn
lesserArt | Adj-ms
4475 לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
lə-mem-še-leṯ
to rulePrep-l | N-fsc
3915 הַלַּ֔יְלָה
hal-lay-lāh,
the nightArt | N-ms
853 וְאֵ֖ת
wə-’êṯ
and [He made]Conj-w | DirObjM
3556 הַכּוֹכָבִֽים׃
hak-kō-w-ḵā-ḇîm.
the starsArt | N-mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Genesis 1:15
Top of Page
Top of Page