Isaiah 46:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הַזָּלִ֤ים זָהָב֙ מִכִּ֔יס וְכֶ֖סֶף בַּקָּנֶ֣ה יִשְׁקֹ֑לוּ יִשְׂכְּר֤וּ צֹורֵף֙ וְיַעֲשֵׂ֣הוּ אֵ֔ל יִסְגְּד֖וּ אַף־יִֽשְׁתַּחֲוּֽוּ ׃

WLC (Consonants Only)
הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף־ישתחוו ׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2107 הַזָּלִ֤ים
haz-zā-lîm
they lavishArt | V-Qal-Prtcpl-mp
2091 זָהָב֙
zā-hāḇ
goldN-ms
3599 מִכִּ֔יס
mik-kîs,
out of the bagPrep-m | N-ms
3701 וְכֶ֖סֶף
wə-ḵe-sep̄
and silverConj-w | N-ms
7070 בַּקָּנֶ֣ה
baq-qā-neh
on the scalesPrep-b, Art | N-ms
8254 יִשְׁקֹ֑לוּ
yiš-qō-lū;
weighV-Qal-Imperf-3mp
7936 יִשְׂכְּר֤וּ
yiś-kə-rū
they hireV-Qal-Imperf-3mp
6884 צוֹרֵף֙
ṣō-w-rêp̄
a goldsmithV-Qal-Prtcpl-ms
6213 וְיַעֲשֵׂ֣הוּ
wə-ya-‘ă-śê-hū
and he makes itConj-w | V-Qal-ConjImperf-3ms | 3ms
410 אֵ֔ל
’êl,
a godN-ms
5456 יִסְגְּד֖וּ
yis-gə-ḏū
they prostrate themselvesV-Qal-Imperf-3mp
637 אַף־
’ap̄-
yesConj
7812 יִֽשְׁתַּחֲוּֽוּ׃‪‬
yiš-ta-ḥăw-wū
they worshipV-Hitpael-Imperf-3mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 46:5
Top of Page
Top of Page