Isaiah 6:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַת־מֹות֙ הַמֶּ֣לֶךְ עֻזִּיָּ֔הוּ וָאֶרְאֶ֧ה אֶת־אֲדֹנָ֛י יֹשֵׁ֥ב עַל־כִּסֵּ֖א רָ֣ם וְנִשָּׂ֑א וְשׁוּלָ֖יו מְלֵאִ֥ים אֶת־הַהֵיכָֽל׃

WLC (Consonants Only)
בשנת־מות המלך עזיהו ואראה את־אדני ישב על־כסא רם ונשא ושוליו מלאים את־ההיכל׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 בִּשְׁנַת־
biš-naṯ-
In the yearPrep-b | N-fsc
4194 מוֹת֙
mō-wṯ
that diedN-msc
4428 הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
5818 עֻזִּיָּ֔הוּ
‘uz-zî-yā-hū,
UzziahN-proper-ms
7200 וָאֶרְאֶ֧ה
wā-’er-’eh
and I sawConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cs
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
136 אֲדֹנָ֛י
’ă-ḏō-nāy
the LordN-proper-ms
3427 יֹשֵׁ֥ב
yō-šêḇ
sittingV-Qal-Prtcpl-ms
5921 עַל־
‘al-
onPrep
3678 כִּסֵּ֖א
kis-sê
a throneN-ms
7311 רָ֣ם
rām
highV-Qal-Prtcpl-ms
5375 וְנִשָּׂ֑א
wə-niś-śā;
and lifted upConj-w | V-Nifal-Prtcpl-ms
7757 וְשׁוּלָ֖יו
wə-šū-lāw
and the train of His [robe]Conj-w | N-mpc | 3ms
4390 מְלֵאִ֥ים
mə-lê-’îm
filledV-Qal-Prtcpl-mp
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1964 הַהֵיכָֽל׃
ha-hê-ḵāl.
the templeArt | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 5:30
Top of Page
Top of Page