Jeremiah 20:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֣ה פַשְׁח֗וּר וְכֹל֙ יֹשְׁבֵ֣י בֵיתֶ֔ךָ תֵּלְכ֖וּ בַּשֶּׁ֑בִי וּבָבֶ֣ל תָּבֹ֗וא וְשָׁ֤ם תָּמוּת֙ וְשָׁ֣ם תִּקָּבֵ֔ר אַתָּה֙ וְכָל־אֹ֣הֲבֶ֔יךָ אֲשֶׁר־נִבֵּ֥אתָ לָהֶ֖ם בַּשָּֽׁקֶר׃ ס

WLC (Consonants Only)
ואתה פשחור וכל ישבי ביתך תלכו בשבי ובבל תבוא ושם תמות ושם תקבר אתה וכל־אהביך אשר־נבאת להם בשקר׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
859 וְאַתָּ֣ה
wə-’at-tāh
And youConj-w | Pro-2ms
6583 פַשְׁח֗וּר
p̄aš-ḥūr,
PashhurN-proper-ms
3605 וְכֹל֙
wə-ḵōl
and allConj-w | N-msc
3427 יֹשְׁבֵ֣י
yō-šə-ḇê
who dwell inV-Qal-Prtcpl-mpc
1004 בֵיתֶ֔ךָ
ḇê-ṯe-ḵā,
your houseN-msc | 2ms
1980 תֵּלְכ֖וּ
tê-lə-ḵū
shall goV-Qal-Imperf-2mp
7628 בַּשֶּׁ֑בִי
baš-še-ḇî;
into captivityPrep-b, Art | N-ms
894 וּבָבֶ֣ל
ū-ḇā-ḇel
and to BabylonConj-w | N-proper-fs
935 תָּב֗וֹא
tā-ḇō-w,
You shall goV-Qal-Imperf-2ms
8033 וְשָׁ֤ם
wə-šām
and thereConj-w | Adv
4191 תָּמוּת֙
tā-mūṯ
you shall dieV-Qal-Imperf-2ms
8033 וְשָׁ֣ם
wə-šām
and thereConj-w | Adv
6912 תִּקָּבֵ֔ר
tiq-qā-ḇêr,
be buriedV-Nifal-Imperf-2ms
859 אַתָּה֙
’at-tāh
youPro-2ms
3605 וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
157 אֹ֣הֲבֶ֔יךָ
’ō-hă-ḇe-ḵā,
your friendsV-Qal-Prtcpl-mpc | 2ms
834 אֲשֶׁר־
’ă-šer-
to whomPro-r
5012 נִבֵּ֥אתָ
nib-bê-ṯā
you have prophesiedV-Nifal-Perf-2ms
1992 לָהֶ֖ם
lā-hem
-Prep-l | Pro-3mp
8267 בַּשָּֽׁקֶר׃
baš-šā-qer.
liesPrep-b, Art | N-ms
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 20:5
Top of Page
Top of Page