Job 4:4
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כֹּ֖ושֵׁל יְקִימ֣וּן מִלֶּ֑יךָ וּבִרְכַּ֖יִם כֹּרְעֹ֣ות תְּאַמֵּֽץ׃

WLC (Consonants Only)
כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3782 כּ֭וֹשֵׁל
kō-wō-šêl
Him who was stumblingV-Qal-Prtcpl-ms
6965 יְקִימ֣וּן
yə-qî-mūn
have upheldV-Hifil-Imperf-3mp | Pn
4405 מִלֶּ֑יךָ
mil-le-ḵā;
Your wordsN-fpc | 2ms
1290 וּבִרְכַּ֖יִם
ū-ḇir-ka-yim
and the kneesConj-w | N-fd
3766 כֹּרְע֣וֹת
kō-rə-‘ō-wṯ
feebleV-Qal-Prtcpl-fp
553 תְּאַמֵּֽץ׃
tə-’am-mêṣ.
you have strengthenedV-Piel-Imperf-2ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 4:3
Top of Page
Top of Page