Numbers 10:11
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י בַּשָּׁנָ֧ה הַשֵּׁנִ֛ית בַּחֹ֥דֶשׁ הַשֵּׁנִ֖י בְּעֶשְׂרִ֣ים בַּחֹ֑דֶשׁ נַעֲלָה֙ הֶֽעָנָ֔ן מֵעַ֖ל מִשְׁכַּ֥ן הָעֵדֻֽת׃

WLC (Consonants Only)
ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וַיְהִ֞י
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8141 בַּשָּׁנָ֧ה
baš-šā-nāh
in the yearPrep-b, Art | N-fs
8145 הַשֵּׁנִ֛ית
haš-šê-nîṯ
secondArt | Number-ofs
2320 בַּחֹ֥דֶשׁ
ba-ḥō-ḏeš
of the monthPrep-b, Art | N-ms
8145 הַשֵּׁנִ֖י
haš-šê-nî
secondArt | Number-oms
6242 בְּעֶשְׂרִ֣ים
bə-‘eś-rîm
on the twentiethPrep-b | Number-cp
2320 בַּחֹ֑דֶשׁ
ba-ḥō-ḏeš;
of the monthPrep-b, Art | N-ms
5927 נַעֲלָה֙
na-‘ă-lāh
that was taken upV-Nifal-Perf-3ms
6051 הֶֽעָנָ֔ן
he-‘ā-nān,
the cloudArt | N-ms
5921 מֵעַ֖ל
mê-‘al
from abovePrep-m
4908 מִשְׁכַּ֥ן
miš-kan
the tabernacleN-msc
5715 הָעֵדֻֽת׃
hā-‘ê-ḏuṯ.
of the TestimonyArt | N-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Numbers 10:10
Top of Page
Top of Page