Proverbs 15:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
מַֽעֲנֶה־רַּ֭ךְ יָשִׁ֣יב חֵמָ֑ה וּדְבַר־עֶ֝֗צֶב יַעֲלֶה־אָֽף׃

WLC (Consonants Only)
מענה־רך ישיב חמה ודבר־עצב יעלה־אף׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4617 מַֽעֲנֶה־
ma-‘ă-neh-
A answerN-msc
7390 רַּ֭ךְ
raḵ
softAdj-ms
7725 יָשִׁ֣יב
yā-šîḇ
turns awayV-Hifil-Imperf-3ms
2534 חֵמָ֑ה
ḥê-māh;
wrathN-fs
1697 וּדְבַר־
ū-ḏə-ḇar-
but a wordConj-w | N-msc
6089 עֶ֝֗צֶב
‘e-ṣeḇ,
harshN-ms
5927 יַעֲלֶה־
ya-‘ă-leh-
stirs upV-Hifil-Imperf-3ms
639 אָֽף׃
’āp̄.
angerN-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Proverbs 14:35
Top of Page
Top of Page