Proverbs 4:14
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בְּאֹ֣רַח רְ֭שָׁעִים אַל־תָּבֹ֑א וְאַל־תְּ֝אַשֵּׁ֗ר בְּדֶ֣רֶךְ רָעִֽים׃

WLC (Consonants Only)
בארח רשעים אל־תבא ואל־תאשר בדרך רעים׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
734 בְּאֹ֣רַח
bə-’ō-raḥ
The pathPrep-b | N-csc
7563 רְ֭שָׁעִים
rə-šā-‘îm
of the wickedAdj-mp
408 אַל־
’al-
notAdv
935 תָּבֹ֑א
tā-ḇō;
do enterV-Qal-Imperf-2ms
408 וְאַל־
wə-’al-
and notConj-w | Adv
833 תְּ֝אַשֵּׁ֗ר
tə-’aš-šêr,
do walkV-Piel-Imperf-2ms
1870 בְּדֶ֣רֶךְ
bə-ḏe-reḵ
in the wayPrep-b | N-csc
7451 רָעִֽים׃
rā-‘îm.
of evilAdj-mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Proverbs 4:13
Top of Page
Top of Page