Psalm 109:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י פִ֪י רָשָׁ֡ע וּֽפִי־מִ֭רְמָה עָלַ֣י פָּתָ֑חוּ דִּבְּר֥וּ אִ֝תִּ֗י לְשֹׁ֣ון שָֽׁקֶר׃

WLC (Consonants Only)
כי פי רשע ופי־מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּ֤י
ForConj
6310 פִ֪י
p̄î
the mouthN-msc
7563 רָשָׁ֡ע
rā-šā‘
of the wickedAdj-ms
6310 וּֽפִי־
ū-p̄î-
and the mouthConj-w | N-msc
4820 מִ֭רְמָה
mir-māh
of the deceitfulN-fs
5921 עָלַ֣י
‘ā-lay
against mePrep | 1cs
6605 פָּתָ֑חוּ
pā-ṯā-ḥū;
have openedV-Qal-Perf-3cp
1696 דִּבְּר֥וּ
dib-bə-rū
they have spokenV-Piel-Perf-3cp
854 אִ֝תִּ֗י
’it-tî,
against mePrep | 1cs
3956 לְשׁ֣וֹן
lə-šō-wn
with a tongueN-csc
8267 שָֽׁקֶר׃
šā-qer.
lyingN-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 109:1
Top of Page
Top of Page