Song of Solomon 3:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אָק֨וּמָה נָּ֜א וַאֲסֹובְבָ֣ה בָעִ֗יר בַּשְּׁוָקִים֙ וּבָ֣רְחֹבֹ֔ות אֲבַקְשָׁ֕ה אֵ֥ת שֶׁאָהֲבָ֖ה נַפְשִׁ֑י בִּקַּשְׁתִּ֖יו וְלֹ֥א מְצָאתִֽיו׃

WLC (Consonants Only)
אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6965 אָק֨וּמָה
’ā-qū-māh
I will rise [I said]V-Qal-Imperf.Cohort-1cs
4994 נָּ֜א
nowInterjection
5437 וַאֲסוֹבְבָ֣ה
wa-’ă-sō-wḇ-ḇāh
and goConj-w | V-Piel-ConjImperf.Cohort-1cs
5892 בָעִ֗יר
ḇā-‘îr,
about the cityPrep-b, Art | N-fs
7784 בַּשְּׁוָקִים֙
baš-šə-wā-qîm
in the streetsPrep-b, Art | N-mp
7339 וּבָ֣רְחֹב֔וֹת
ū-ḇā-rə-ḥō-ḇō-wṯ,
and in the squaresConj-w, Prep-b, Art | N-mp
1245 אֲבַקְשָׁ֕ה
’ă-ḇaq-šāh
I will seekV-Piel-Imperf.Cohort-1cs
853 אֵ֥ת
’êṯ
-DirObjM
157 שֶׁאָהֲבָ֖ה
še-’ā-hă-ḇāh
the one lovePro-r | V-Qal-Perf-3fs
5315 נַפְשִׁ֑י
nap̄-šî;
IN-fsc | 1cs
1245 בִּקַּשְׁתִּ֖יו
biq-qaš-tîw
I sought himV-Piel-Perf-1cs | 3ms
3808 וְלֹ֥א
wə-lō
but notConj-w | Adv-NegPrt
4672 מְצָאתִֽיו׃
mə-ṣā-ṯîw.
I did find himV-Qal-Perf-1cs | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Song of Solomon 3:1
Top of Page
Top of Page