Zechariah 14:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֖ה בַּיֹּ֣ום הַה֑וּא לֹֽא־יִהְיֶ֣ה אֹ֔ור יְקָרֹ֖ות [יִקְפְּאוּן כ] (וְקִפָּאֹֽון׃ ק)

WLC (Consonants Only)
והיה ביום ההוא לא־יהיה אור יקרות [יקפאון כ] (וקפאון׃ ק)
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וְהָיָ֖ה
wə-hā-yāh
And it shall come to passConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3117 בַּיּ֣וֹם
bay-yō-wm
in dayPrep-b, Art | N-ms
1931 הַה֑וּא
ha-hū;
thatArt | Pro-3ms
3808 לֹֽא־
lō-
noAdv-NegPrt
1961 יִהְיֶ֣ה
yih-yeh
[That] there will beV-Qal-Imperf-3ms
216 א֔וֹר
’ō-wr,
lightN-cs
3368 יְקָר֖וֹת
yə-qā-rō-wṯ
the lightsAdj-fp
  [יקפאון]
[yiq-pə-’ūn
-Verb - Qal - Imperfect - third person masculine plural :: Paragogic nun V-Qal-Imperf-3mp | Pn
 
ḵ]
 
7087 (וְקִפָּאֽוֹן׃)
(wə-qip-pā-’ō-wn.
will diminishConj-w | N-ms
 
q)
 

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zechariah 14:5
Top of Page
Top of Page