1 Chronicles 28:10
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
רְאֵ֣ה ׀ עַתָּ֗ה כִּֽי־יְהוָ֛ה בָּ֧חַר בְּךָ֛ לִבְנֹֽות־בַּ֥יִת לַמִּקְדָּ֖שׁ חֲזַ֥ק וַעֲשֵֽׂה׃ פ

WLC (Consonants Only)
ראה ׀ עתה כי־יהוה בחר בך לבנות־בית למקדש חזק ועשה׃ פ
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7200 רְאֵ֣ה ׀
rə-’êh
ConsiderV-Qal-Imp-ms
6258 עַתָּ֗ה
‘at-tāh,
nowAdv
3588 כִּֽי־
kî-
forConj
3068 יְהוָ֛ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
977 בָּ֧חַר
bā-ḥar
has chosenV-Qal-Perf-3ms
  בְּךָ֛
bə-ḵā
youPrep | 2ms
1129 לִבְנֽוֹת־
liḇ-nō-wṯ-
to buildPrep-l | V-Qal-Inf
1004 בַּ֥יִת
ba-yiṯ
a houseN-ms
4720 לַמִּקְדָּ֖שׁ
lam-miq-dāš
for the sanctuaryPrep-l, Art | N-ms
2388 חֲזַ֥ק
ḥă-zaq
be strongV-Qal-Imp-ms
6213 וַעֲשֵֽׂה׃
wa-‘ă-śêh.
and do itConj-w | V-Qal-Imp-ms
  פ
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Chronicles 28:9
Top of Page
Top of Page