1 Samuel 23:23
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וּרְא֣וּ וּדְע֗וּ מִכֹּ֤ל הַמַּֽחֲבֹאִים֙ אֲשֶׁ֣ר יִתְחַבֵּ֣א שָׁ֔ם וְשַׁבְתֶּ֤ם אֵלַי֙ אֶל־נָכֹ֔ון וְהָלַכְתִּ֖י אִתְּכֶ֑ם וְהָיָה֙ אִם־יֶשְׁנֹ֣ו בָאָ֔רֶץ וְחִפַּשְׂתִּ֣י אֹתֹ֔ו בְּכֹ֖ל אַלְפֵ֥י יְהוּדָֽה׃

WLC (Consonants Only)
וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל־נכון והלכתי אתכם והיה אם־ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7200 וּרְא֣וּ
ū-rə-’ū
Therefore SeeConj-w | V-Qal-Imp-mp
3045 וּדְע֗וּ
ū-ḏə-‘ū,
and take knowledgeConj-w | V-Qal-Imp-mp
3605 מִכֹּ֤ל
mik-kōl
of allPrep-m | N-msc
4224 הַמַּֽחֲבֹאִים֙
ham-ma-ḥă-ḇō-’îm
the lurking placesArt | N-mp
834 אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
wherePro-r
2244 יִתְחַבֵּ֣א
yiṯ-ḥab-bê
he hidesV-Hitpael-Imperf-3ms
8033 שָׁ֔ם
šām,
in itAdv
7725 וְשַׁבְתֶּ֤ם
wə-šaḇ-tem
and come backConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
413 אֵלַי֙
’ê-lay
to mePrep | 1cs
413 אֶל־
’el-
withPrep
3559 נָכ֔וֹן
nā-ḵō-wn,
certaintyV-Nifal-Prtcpl-ms
1980 וְהָלַכְתִּ֖י
wə-hā-laḵ-tî
and I will goConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
854 אִתְּכֶ֑ם
’it-tə-ḵem;
with youPrep | 2mp
1961 וְהָיָה֙
wə-hā-yāh
and it shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
518 אִם־
’im-
ifConj
3426 יֶשְׁנ֣וֹ
yeš-nōw
he isAdv | 3ms
776 בָאָ֔רֶץ
ḇā-’ā-reṣ,
in the landPrep-b, Art | N-fs
2664 וְחִפַּשְׂתִּ֣י
wə-ḥip-paś-tî
that I will search forConj-w | V-Piel-ConjPerf-1cs
853 אֹת֔וֹ
’ō-ṯōw,
himDirObjM | 3ms
3605 בְּכֹ֖ל
bə-ḵōl
throughout allPrep-b | N-msc
505 אַלְפֵ֥י
’al-p̄ê
the clansN-mpc
3063 יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 23:22
Top of Page
Top of Page