1 Samuel 23:24
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיָּק֛וּמוּ וַיֵּלְכ֥וּ זִ֖יפָה לִפְנֵ֣י שָׁא֑וּל וְדָוִ֨ד וַאֲנָשָׁ֜יו בְּמִדְבַּ֤ר מָעֹון֙ בָּעֲרָבָ֔ה אֶ֖ל יְמִ֥ין הַיְשִׁימֹֽון׃

WLC (Consonants Only)
ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6965 וַיָּק֛וּמוּ
way-yā-qū-mū
So they aroseConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1980 וַיֵּלְכ֥וּ
way-yê-lə-ḵū
and wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
2128 זִ֖יפָה
zî-p̄āh
to ZiphN-proper-fs | 3fs
6440 לִפְנֵ֣י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
7586 שָׁא֑וּל
šā-’ūl;
SaulN-proper-ms
1732 וְדָוִ֨ד
wə-ḏā-wiḏ
But DavidConj-w | N-proper-ms
376 וַאֲנָשָׁ֜יו
wa-’ă-nā-šāw
and his men [were]Conj-w | N-mpc | 3ms
4057 בְּמִדְבַּ֤ר
bə-miḏ-bar
in the WildernessPrep-b | N-msc
4584 מָעוֹן֙
mā-‘ō-wn
of MaonN-proper-fs
6160 בָּעֲרָבָ֔ה
bā-‘ă-rā-ḇāh,
in the plainPrep-b, Art | N-fs
413 אֶ֖ל
’el
onPrep
3225 יְמִ֥ין
yə-mîn
the southN-fsc
3452 הַיְשִׁימֽוֹן׃
hay-šî-mō-wn.
of JeshimonArt | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 23:23
Top of Page
Top of Page