1 Samuel 27:12
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיַּאֲמֵ֥ן אָכִ֖ישׁ בְּדָוִ֣ד לֵאמֹ֑ר הַבְאֵ֤שׁ הִבְאִישׁ֙ בְּעַמֹּ֣ו בְיִשְׂרָאֵ֔ל וְהָ֥יָה לִ֖י לְעֶ֥בֶד עֹולָֽם׃ פ

WLC (Consonants Only)
ויאמן אכיש בדוד לאמר הבאש הבאיש בעמו בישראל והיה לי לעבד עולם׃ פ
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
539 וַיַּאֲמֵ֥ן
way-ya-’ă-mên
So believedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
397 אָכִ֖ישׁ
’ā-ḵîš
AchishN-proper-ms
1732 בְּדָוִ֣ד
bə-ḏā-wiḏ
DavidPrep-b | N-proper-ms
559 לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
887 הַבְאֵ֤שׁ
haḇ-’êš
utterlyV-Hifil-InfAbs
887 הִבְאִישׁ֙
hiḇ-’îš
He has made abhor himV-Hifil-Perf-3ms
5971 בְּעַמּ֣וֹ
bə-‘am-mōw
his peoplePrep-b | N-msc | 3ms
3478 בְיִשְׂרָאֵ֔ל
ḇə-yiś-rā-’êl,
IsraelPrep-b | N-proper-ms
1961 וְהָ֥יָה
wə-hā-yāh
therefore he will beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
  לִ֖י
myPrep | 1cs
5650 לְעֶ֥בֶד
lə-‘e-ḇeḏ
servantPrep-l | N-msc
5769 עוֹלָֽם׃
‘ō-w-lām.
foreverN-ms
  פ
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 27:11
Top of Page
Top of Page