1 Samuel 8:20
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְהָיִ֥ינוּ גַם־אֲנַ֖חְנוּ כְּכָל־הַגֹּויִ֑ם וּשְׁפָטָ֤נוּ מַלְכֵּ֙נוּ֙ וְיָצָ֣א לְפָנֵ֔ינוּ וְנִלְחַ֖ם אֶת־מִלְחֲמֹתֵֽנוּ׃

WLC (Consonants Only)
והיינו גם־אנחנו ככל־הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את־מלחמתנו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וְהָיִ֥ינוּ
wə-hā-yî-nū
That may beConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
1571 גַם־
ḡam-
alsoConj
587 אֲנַ֖חְנוּ
’ă-naḥ-nū
wePro-1cp
3605 כְּכָל־
kə-ḵāl-
like allPrep-k | N-msc
1471 הַגּוֹיִ֑ם
hag-gō-w-yim;
the nationsArt | N-mp
8199 וּשְׁפָטָ֤נוּ
ū-šə-p̄ā-ṭā-nū
that may judge usConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms | 1cp2
4428 מַלְכֵּ֙נוּ֙
mal-kê-nū
our kingN-msc | 1cp
3318 וְיָצָ֣א
wə-yā-ṣā
and go outConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
6440 לְפָנֵ֔ינוּ
lə-p̄ā-nê-nū,
before usPrep-l | N-mpc | 1cp
3898 וְנִלְחַ֖ם
wə-nil-ḥam
and fightConj-w | V-Nifal-ConjPerf-3ms
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4421 מִלְחֲמֹתֵֽנוּ׃
mil-ḥă-mō-ṯê-nū.
our battlesN-fpc | 1cp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 8:19
Top of Page
Top of Page