2 Chronicles 11:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֣א רְחַבְעָם֮ יְרוּשָׁלִַם֒ וַיַּקְהֵל֩ אֶת־בֵּ֨ית יְהוּדָ֜ה וּבִנְיָמִ֗ן מֵאָ֨ה וּשְׁמֹונִ֥ים אֶ֛לֶף בָּח֖וּר עֹשֵׂ֣ה מִלְחָמָ֑ה לְהִלָּחֵם֙ עִם־יִשְׂרָאֵ֔ל לְהָשִׁ֥יב אֶת־הַמַּמְלָכָ֖ה לִרְחַבְעָֽם׃ פ

WLC (Consonants Only)
ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את־בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם־ישראל להשיב את־הממלכה לרחבעם׃ פ
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 וַיָּבֹ֣א
way-yā-ḇō
And when cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7346 רְחַבְעָם֮
rə-ḥaḇ-‘ām
RehoboamN-proper-ms
3389 יְרוּשָׁלִַם֒
yə-rū-šā-lim
to JerusalemN-proper-fs
6950 וַיַּקְהֵל֩
way-yaq-hêl
and he assembledConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 בֵּ֨ית
bêṯ
from the houseN-msc
3063 יְהוּדָ֜ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
1144 וּבִנְיָמִ֗ן
ū-ḇin-yā-min,
and BenjaminConj-w | N-proper-ms
3967 מֵאָ֨ה
mê-’āh
a hundredNumber-fs
8084 וּשְׁמוֹנִ֥ים
ū-šə-mō-w-nîm
and eightyConj-w | Number-cp
505 אֶ֛לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
970 בָּח֖וּר
bā-ḥūr
chosen [men]V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
6213 עֹשֵׂ֣ה
‘ō-śêh
who wereV-Qal-Prtcpl-msc
4421 מִלְחָמָ֑ה
mil-ḥā-māh;
warriorsN-fs
3898 לְהִלָּחֵם֙
lə-hil-lā-ḥêm
to fightPrep-l | V-Nifal-Inf
5973 עִם־
‘im-
againstPrep
3478 יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
IsraelN-proper-ms
7725 לְהָשִׁ֥יב
lə-hā-šîḇ
that he might restorePrep-l | V-Hifil-Inf
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4467 הַמַּמְלָכָ֖ה
ham-mam-lā-ḵāh
the kingdomArt | N-fs
7346 לִרְחַבְעָֽם׃
lir-ḥaḇ-‘ām.
to RehoboamPrep-l | N-proper-ms
  פ
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


2 Chronicles 10:19
Top of Page
Top of Page