Ecclesiastes 3:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
עֵ֤ת לְבַקֵּשׁ֙ וְעֵ֣ת לְאַבֵּ֔ד עֵ֥ת לִשְׁמֹ֖ור וְעֵ֥ת לְהַשְׁלִֽיךְ׃

WLC (Consonants Only)
עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6256 עֵ֤ת
‘êṯ
a timeN-cs
1245 לְבַקֵּשׁ֙
lə-ḇaq-qêš
to gainPrep-l | V-Piel-Inf
6256 וְעֵ֣ת
wə-‘êṯ
and a timeConj-w | N-cs
6 לְאַבֵּ֔ד
lə-’ab-bêḏ,
to losePrep-l | V-Piel-Inf
6256 עֵ֥ת
‘êṯ
a timeN-cs
8104 לִשְׁמ֖וֹר
liš-mō-wr
to keepPrep-l | V-Qal-Inf
6256 וְעֵ֥ת
wə-‘êṯ
and a timeConj-w | N-cs
7993 לְהַשְׁלִֽיךְ׃
lə-haš-lîḵ.
to awayPrep-l | V-Hifil-Inf

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Ecclesiastes 3:5
Top of Page
Top of Page