Exodus 22:31
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְאַנְשֵׁי־קֹ֖דֶשׁ תִּהְי֣וּן לִ֑י וּבָשָׂ֨ר בַּשָּׂדֶ֤ה טְרֵפָה֙ לֹ֣א תֹאכֵ֔לוּ לַכֶּ֖לֶב תַּשְׁלִכ֥וּן אֹתֹֽו׃ ס

WLC (Consonants Only)
ואנשי־קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
376 וְאַנְשֵׁי־
wə-’an-šê-
And menConj-w | N-mpc
6944 קֹ֖דֶשׁ
qō-ḏeš
holyN-ms
1961 תִּהְי֣וּן
tih-yūn
you shall beV-Qal-Imperf-2mp | Pn
  לִ֑י
lî;
To MePrep | 1cs
1320 וּבָשָׂ֨ר
ū-ḇā-śār
and meatConj-w | N-ms
7704 בַּשָּׂדֶ֤ה
baś-śā-ḏeh
in the fieldPrep-b, Art | N-ms
2966 טְרֵפָה֙
ṭə-rê-p̄āh
torn [by beasts]N-fs
3808 לֹ֣א
notAdv-NegPrt
398 תֹאכֵ֔לוּ
ṯō-ḵê-lū,
you shall eatV-Qal-Imperf-2mp
3611 לַכֶּ֖לֶב
lak-ke-leḇ
To the dogsPrep-l, Art | N-ms
7993 תַּשְׁלִכ֥וּן
taš-li-ḵūn
you shall throwV-Hifil-Imperf-2mp | Pn
853 אֹתֽוֹ׃
’ō-ṯōw.
itDirObjM | 3ms
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Exodus 22:30
Top of Page
Top of Page