Ezekiel 23:45
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַאֲנָשִׁ֣ים צַדִּיקִ֗ם הֵ֚מָּה יִשְׁפְּט֣וּ אֹֽותְהֶ֔ם מִשְׁפַּט֙ נֹֽאֲפֹ֔ות וּמִשְׁפַּ֖ט שֹׁפְכֹ֣ות דָּ֑ם כִּ֤י נֹֽאֲפֹת֙ הֵ֔נָּה וְדָ֖ם בִּֽידֵיהֶֽן׃ ס

WLC (Consonants Only)
ואנשים צדיקם המה ישפטו אותהם משפט נאפות ומשפט שפכות דם כי נאפת הנה ודם בידיהן׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
376 וַאֲנָשִׁ֣ים
wa-’ă-nā-šîm
But menConj-w | N-mp
6662 צַדִּיקִ֗ם
ṣad-dî-qim,
righteousAdj-mp
1992 הֵ֚מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
8199 יִשְׁפְּט֣וּ
yiš-pə-ṭū
will judgeV-Qal-Imperf-3mp
853 אֽוֹתְהֶ֔ם
’ō-wṯ-hem,
themDirObjM | 3mp
4941 מִשְׁפַּט֙
miš-paṭ
after the mannerN-msc
5003 נֹֽאֲפ֔וֹת
nō-’ă-p̄ō-wṯ,
of adulteressesV-Qal-Prtcpl-fp
4941 וּמִשְׁפַּ֖ט
ū-miš-paṭ
and after the manner of [women]Conj-w | N-msc
8210 שֹׁפְכ֣וֹת
šō-p̄ə-ḵō-wṯ
who shedV-Qal-Prtcpl-fpc
1818 דָּ֑ם
dām;
bloodN-ms
3588 כִּ֤י
becauseConj
5003 נֹֽאֲפֹת֙
nō-’ă-p̄ōṯ
adulteressesV-Qal-Prtcpl-fp
2007 הֵ֔נָּה
hên-nāh,
they [are]Pro-3fp
1818 וְדָ֖ם
wə-ḏām
and blood [is]Conj-w | N-ms
3027 בִּֽידֵיהֶֽן׃
bî-ḏê-hen.
on their handsPrep-b | N-fdc | 3fp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Ezekiel 23:44
Top of Page
Top of Page