Genesis 2:10
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְנָהָר֙ יֹצֵ֣א מֵעֵ֔דֶן לְהַשְׁקֹ֖ות אֶת־הַגָּ֑ן וּמִשָּׁם֙ יִפָּרֵ֔ד וְהָיָ֖ה לְאַרְבָּעָ֥ה רָאשִֽׁים׃

WLC (Consonants Only)
ונהר יצא מעדן להשקות את־הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5104 וְנָהָרּ֙
wə-nā-hār
Now a riverConj-w | N-ms
3318 יֹצֵ֣א
yō-ṣê
went outV-Qal-Prtcpl-ms
5731 מֵעֵ֔דֶן
mê-‘ê-ḏen,
of EdenPrep-m | N-proper-fs
8248 לְהַשְׁק֖וֹת
lə-haš-qō-wṯ
to waterPrep-l | V-Hifil-Inf
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1588 הַגָּ֑ן
hag-gān;
the gardenArt | N-cs
8033 וּמִשָּׁם֙
ū-miš-šām
and from thereConj-w, Prep-m | Adv
6504 יִפָּרֵ֔ד
yip-pā-rêḏ,
it partedV-Nifal-Imperf-3ms
1961 וְהָיָ֖ה
wə-hā-yāh
and becameConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
702 לְאַרְבָּעָ֥ה
lə-’ar-bā-‘āh
fourPrep-l | Number-ms
7218 רָאשִֽׁים׃
rā-šîm.
headwatersN-mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Genesis 2:9
Top of Page
Top of Page