Genesis 38:20
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֨ח יְהוּדָ֜ה אֶת־גְּדִ֣י הָֽעִזִּ֗ים בְּיַד֙ רֵעֵ֣הוּ הָֽעֲדֻלָּמִ֔י לָקַ֥חַת הָעֵרָבֹ֖ון מִיַּ֣ד הָאִשָּׁ֑ה וְלֹ֖א מְצָאָֽהּ׃

WLC (Consonants Only)
וישלח יהודה את־גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 וַיִּשְׁלַ֨ח
way-yiš-laḥ
And sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3063 יְהוּדָ֜ה
yə-hū-ḏāh
JudahN-proper-ms
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1423 גְּדִ֣י
gə-ḏî
the youngN-msc
5795 הָֽעִזִּ֗ים
hā-‘iz-zîm,
goatArt | N-fp
3027 בְּיַד֙
bə-yaḏ
by the handPrep-b | N-fsc
7453 רֵעֵ֣הוּ
rê-‘ê-hū
of his friendN-msc | 3ms
5726 הָֽעֲדֻלָּמִ֔י
hā-‘ă-ḏul-lā-mî,
the AdullamiteArt | N-proper-ms
3947 לָקַ֥חַת
lā-qa-ḥaṯ
to receivePrep-l | V-Qal-Inf
6162 הָעֵרָב֖וֹן
hā-‘ê-rā-ḇō-wn
[his] pledgeArt | N-ms
3027 מִיַּ֣ד
mî-yaḏ
from handPrep-m | N-fsc
802 הָאִשָּׁ֑ה
hā-’iš-šāh;
of the womanArt | N-fs
3808 וְלֹ֖א
wə-lō
but notConj-w | Adv-NegPrt
4672 מְצָאָֽהּ׃
mə-ṣā-’āh.
he did find herV-Qal-Perf-3ms | 3fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Genesis 38:19
Top of Page
Top of Page