Jeremiah 1:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֨ר הָיָ֤ה דְבַר־יְהוָה֙ אֵלָ֔יו בִּימֵ֛י יֹאשִׁיָּ֥הוּ בֶן־אָמֹ֖ון מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה בִּשְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה לְמָלְכֹֽו׃

WLC (Consonants Only)
אשר היה דבר־יהוה אליו בימי יאשיהו בן־אמון מלך יהודה בשלש־עשרה שנה למלכו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
834 אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
to whomPro-r
1961 הָיָ֤ה
hā-yāh
cameV-Qal-Perf-3ms
1697 דְבַר־
ḏə-ḇar-
the wordN-msc
3068 יְהוָה֙
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
413 אֵלָ֔יו
’ê-lāw,
inPrep | 3ms
3117 בִּימֵ֛י
bî-mê
in the daysPrep-b | N-mpc
2977 יֹאשִׁיָּ֥הוּ
yō-šî-yā-hū
of JosiahN-proper-ms
1121 בֶן־
ḇen-
sonN-msc
526 אָמ֖וֹן
’ā-mō-wn
of AmonN-proper-ms
4428 מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
7969 בִּשְׁלֹשׁ־
biš-lōš-
in threePrep-b | Number-fsc
6240 עֶשְׂרֵ֥ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 שָׁנָ֖ה
šā-nāh
the yearN-fs
4427 לְמָלְכֽוֹ׃
lə-mā-lə-ḵōw.
of his reignPrep-l | V-Qal-Inf | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 1:1
Top of Page
Top of Page