Jeremiah 20:10
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י שָׁמַ֜עְתִּי דִּבַּ֣ת רַבִּים֮ מָגֹ֣ור מִסָּבִיב֒ הַגִּ֙ידוּ֙ וְנַגִּידֶ֔נּוּ כֹּ֚ל אֱנֹ֣ושׁ שְׁלֹומִ֔י שֹׁמְרֵ֖י צַלְעִ֑י אוּלַ֤י יְפֻתֶּה֙ וְנ֣וּכְלָה לֹ֔ו וְנִקְחָ֥ה נִקְמָתֵ֖נוּ מִמֶּֽנּוּ׃

WLC (Consonants Only)
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי שמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּ֣י
ForConj
8085 שָׁמַ֜עְתִּי
šā-ma‘-tî
I heardV-Qal-Perf-1cs
1681 דִּבַּ֣ת
dib-baṯ
mockingN-fsc
7227 רַבִּים֮
rab-bîm
manyAdj-mp
4032 מָג֣וֹר
mā-ḡō-wr
fearN-ms
5439 מִסָּבִיב֒
mis-sā-ḇîḇ
on every sidePrep-m | Adv
5046 הַגִּ֙ידוּ֙
hag-gî-ḏū
Report [they say]V-Hifil-Imp-mp
5046 וְנַגִּידֶ֔נּוּ
wə-nag-gî-ḏen-nū,
and we will report itConj-w | V-Hifil-ConjImperf.h-1cp | 3mse
3605 כֹּ֚ל
kōl
everyN-msc
582 אֱנ֣וֹשׁ
’ĕ-nō-wōš
manN-msc
7965 שְׁלוֹמִ֔י
šə-lō-w-mî,
of my acquaintanceN-msc | 1cs
8104 שֹׁמְרֵ֖י
šō-mə-rê
watched forV-Qal-Prtcpl-mpc
6761 צַלְעִ֑י
ṣal-‘î;
my stumblingN-msc | 1cs
194 אוּלַ֤י
’ū-lay
[saying] PerhapsAdv
6601 יְפֻתֶּה֙
yə-p̄ut-teh
he can be inducedV-Pual-Imperf-3ms
3201 וְנ֣וּכְלָה
wə-nū-ḵə-lāh
and we will prevailConj-w | V-Qal-ConjImperf.Cohort-1cp
  ל֔וֹ
lōw,
against himPrep | 3ms
3947 וְנִקְחָ֥ה
wə-niq-ḥāh
and we will takeConj-w | V-Qal-ConjImperf.Cohort-1cp
5360 נִקְמָתֵ֖נוּ
niq-mā-ṯê-nū
our revengeN-fsc | 1cp
4480 מִמֶּֽנּוּ׃
mim-men-nū.
on himPrep | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 20:9
Top of Page
Top of Page