Job 14:12
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְאִ֥ישׁ שָׁכַ֗ב וְֽלֹא־יָ֫ק֥וּם עַד־בִּלְתִּ֣י מַיִם לֹ֣א יָקִ֑יצוּ וְלֹֽא־יֵ֝עֹ֗רוּ מִשְּׁנָתָֽם׃

WLC (Consonants Only)
ואיש שכב ולא־יקום עד־בלתי מים לא יקיצו ולא־יערו משנתם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
376 וְאִ֥ישׁ
wə-’îš
so manConj-w | N-ms
7901 שָׁכַ֗ב
šā-ḵaḇ,
lies downV-Qal-Perf-3ms
3808 וְֽלֹא־
wə-lō-
and notConj-w | Adv-NegPrt
6965 יָ֫ק֥וּם
yā-qūm
does riseV-Qal-Imperf-3ms
5704 עַד־
‘aḏ-
TillPrep
1115 בִּלְתִּ֣י
bil-tî
no morePrep
8064 שָׁ֭מַיִם
ma-yim
the heavens [are]N-mp
3808 לֹ֣א
notAdv-NegPrt
6974 יָקִ֑יצוּ
yā-qî-ṣū;
they will awakeV-Hifil-Imperf-3mp
3808 וְלֹֽא־
wə-lō-
norConj-w | Adv-NegPrt
5782 יֵ֝עֹ֗רוּ
yê-‘ō-rū,
be rousedV-Nifal-Imperf-3mp
8142 מִשְּׁנָתָֽם׃
miš-šə-nā-ṯām.
from their sleepPrep-m | N-fsc | 3mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 14:11
Top of Page
Top of Page