Job 15:13
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־תָשִׁ֣יב אֶל־אֵ֣ל רוּחֶ֑ךָ וְהֹצֵ֖אתָ מִפִּ֣יךָ מִלִּֽין׃

WLC (Consonants Only)
כי־תשיב אל־אל רוחך והצאת מפיך מלין׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּֽי־
kî-
ThatConj
7725 תָשִׁ֣יב
ṯā-šîḇ
you turnV-Hifil-Imperf-2ms
413 אֶל־
’el-
againstPrep
410 אֵ֣ל
’êl
GodN-ms
7307 רוּחֶ֑ךָ
rū-ḥe-ḵā;
your spiritN-csc | 2ms
3318 וְהֹצֵ֖אתָ
wə-hō-ṣê-ṯā
and let go outConj-w | V-Hifil-ConjPerf-2ms
6310 מִפִּ֣יךָ
mip-pî-ḵā
of your mouthPrep-m | N-msc | 2ms
4405 מִלִּֽין׃
mil-lîn.
[such] wordsN-fp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 15:12
Top of Page
Top of Page