Job 18:3
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
מַ֭דּוּעַ נֶחְשַׁ֣בְנוּ כַבְּהֵמָ֑ה נִ֝טְמִ֗ינוּ בְּעֵינֵיכֶֽם׃

WLC (Consonants Only)
מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4069 מַ֭דּוּעַ
mad-dū-a‘
WhyInterrog
2803 נֶחְשַׁ֣בְנוּ
neḥ-šaḇ-nū
are we countedV-Nifal-Perf-1cp
929 כַבְּהֵמָ֑ה
ḵab-bə-hê-māh;
as beastsPrep-k, Art | N-fs
2933 נִ֝טְמִ֗ינוּ
niṭ-mî-nū,
[And] regarded as stupidV-Nifal-Perf-1cp
5869 בְּעֵינֵיכֶֽם׃
bə-‘ê-nê-ḵem.
in your sightPrep-b | N-cdc | 2mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 18:2
Top of Page
Top of Page