Job 23:15
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּ֭ן מִפָּנָ֣יו אֶבָּהֵ֑ל אֶ֝תְבֹּונֵ֗ן וְאֶפְחַ֥ד מִמֶּֽנּוּ׃

WLC (Consonants Only)
על־כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5921 עַל־
‘al-
ThereforePrep
3651 כֵּ֭ן
kên
atAdv
6440 מִפָּנָ֣יו
mip-pā-nāw
at His presencePrep-m | N-cpc | 3ms
926 אֶבָּהֵ֑ל
’eb-bā-hêl;
I am terrifiedV-Nifal-Imperf-1cs
995 אֶ֝תְבּוֹנֵ֗ן
’eṯ-bō-w-nên,
when I consider [this]V-Hitpael-Imperf-1cs
6342 וְאֶפְחַ֥ד
wə-’ep̄-ḥaḏ
and I am afraidConj-w | V-Qal-ConjImperf-1cs
4480 מִמֶּֽנּוּ׃
mim-men-nū.
of HimPrep | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 23:14
Top of Page
Top of Page