Psalm 83:15
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כֵּ֭ן תִּרְדְּפֵ֣ם בְּסַעֲרֶ֑ךָ וּבְסוּפָתְךָ֥ תְבַהֲלֵֽם׃

WLC (Consonants Only)
כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3651 כֵּ֭ן
kên
soAdv
7291 תִּרְדְּפֵ֣ם
tir-də-p̄êm
pursue themV-Qal-Imperf-2ms | 3mp
5591 בְּסַעֲרֶ֑ךָ
bə-sa-‘ă-re-ḵā;
with Your tempestPrep-b | N-msc | 2ms
5492 וּבְסוּפָתְךָ֥
ū-ḇə-sū-p̄ā-ṯə-ḵā
and with Your stormConj-w, Prep-b | N-fsc | 2ms
926 תְבַהֲלֵֽם׃
ṯə-ḇa-hă-lêm.
frighten themV-Piel-Imperf-2ms | 3mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 83:14
Top of Page
Top of Page