1 Samuel 18:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י בְּבֹואָ֗ם בְּשׁ֤וּב דָּוִד֙ מֵהַכֹּ֣ות אֶת־הַפְּלִשְׁתִּ֔י וַתֵּצֶ֨אנָה הַנָּשִׁ֜ים מִכָּל־עָרֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ [לָשֹׁור כ] (לָשִׁ֣יר ק) וְהַמְּחֹלֹ֔ות לִקְרַ֖את שָׁא֣וּל הַמֶּ֑לֶךְ בְּתֻפִּ֥ים בְּשִׂמְחָ֖ה וּבְשָׁלִשִֽׁים׃

WLC (Consonants Only)
ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את־הפלשתי ותצאנה הנשים מכל־ערי ישראל [לשור כ] (לשיר ק) והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וַיְהִ֣י
way-hî
And it had happenedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
935 בְּבוֹאָ֗ם
bə-ḇō-w-’ām,
as they were coming [home]Prep-b | V-Qal-Inf | 3mp
7725 בְּשׁ֤וּב
bə-šūḇ
when was returningPrep-b | V-Qal-Inf
1732 דָּוִד֙
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
5221 מֵהַכּ֣וֹת
mê-hak-kō-wṯ
from the slaughterPrep-m | V-Hifil-Inf
853 אֶת־
’eṯ-
ofDirObjM
6430 הַפְּלִשְׁתִּ֔י
hap-pə-liš-tî,
the PhilistineArt | N-proper-ms
3318 וַתֵּצֶ֨אנָה
wat-tê-ṣe-nāh
that had come outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fp
802 הַנָּשִׁ֜ים
han-nā-šîm
the womenArt | N-fp
3605 מִכָּל־
mik-kāl
of allPrep-m | N-msc
5892 עָרֵ֤י
‘ā-rê
the citiesN-fpc
3478 יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
  [לשור]
[lā-šō-wr
-Preposition-l :: Verb - Qal - Infinitive construct Prep-l | V-Qal-Inf
 
ḵ]
 
7891 (לָשִׁ֣יר)
(lā-šîr
singingPrep-l | V-Qal-Inf
 
q)
 
4246 וְהַמְּחֹל֔וֹת
wə-ham-mə-ḥō-lō-wṯ,
and dancingConj-w, Art | N-fp
7122 לִקְרַ֖את
liq-raṯ
to meetPrep-l | V-Qal-Inf
7586 שָׁא֣וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
4428 הַמֶּ֑לֶךְ
ham-me-leḵ;
KingArt | N-ms
8596 בְּתֻפִּ֥ים
bə-ṯup-pîm
with tambourinesPrep-b | N-mp
8057 בְּשִׂמְחָ֖ה
bə-śim-ḥāh
with joyPrep-b | N-fs
7991 וּבְשָׁלִשִֽׁים׃
ū-ḇə-šā-li-šîm.
and with musical instrumentsConj-w, Prep-b | N-mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 18:5
Top of Page
Top of Page