1 Samuel 23:28
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣שָׁב שָׁא֗וּל מִרְדֹף֙ אַחֲרֵ֣י דָוִ֔ד וַיֵּ֖לֶךְ לִקְרַ֣את פְּלִשְׁתִּ֑ים עַל־כֵּ֗ן קָֽרְאוּ֙ לַמָּקֹ֣ום הַה֔וּא סֶ֖לַע הַֽמַּחְלְקֹֽות׃

WLC (Consonants Only)
וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על־כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7725 וַיָּ֣שָׁב
way-yā-šāḇ
Therefore returnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7586 שָׁא֗וּל
šā-’ūl,
SaulN-proper-ms
7291 מִרְדֹף֙
mir-ḏōp̄
from pursuingPrep-m | V-Qal-Inf
310 אַחֲרֵ֣י
’a-ḥă-rê
afterPrep
1732 דָוִ֔ד
ḏā-wiḏ,
DavidN-proper-ms
1980 וַיֵּ֖לֶךְ
way-yê-leḵ
and wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7122 לִקְרַ֣את
liq-raṯ
againstPrep-l | V-Qal-Inf
6430 פְּלִשְׁתִּ֑ים
pə-liš-tîm;
the PhilistinesN-proper-mp
5921 עַל־
‘al-
soPrep
3651 כֵּ֗ן
kên,
thusAdv
7121 קָֽרְאוּ֙
qā-rə-’ū
they calledV-Qal-Perf-3cp
4725 לַמָּק֣וֹם
lam-mā-qō-wm
placePrep-l, Art | N-ms
1931 הַה֔וּא
ha-hū,
thatArt | Pro-3ms
  סֶ֖לַע
se-la‘
- 
5555 הַֽמַּחְלְקֽוֹת׃
ham-maḥ-lə-qō-wṯ.
the Rock of EscapeN-proper-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 23:27
Top of Page
Top of Page