1 Samuel 29:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְסַרְנֵ֤י פְלִשְׁתִּים֙ עֹֽבְרִ֔ים לְמֵאֹ֖ות וְלַאֲלָפִ֑ים וְדָוִ֣ד וַאֲנָשָׁ֗יו עֹֽבְרִ֛ים בָּאַחֲרֹנָ֖ה עִם־אָכִֽישׁ׃

WLC (Consonants Only)
וסרני פלשתים עברים למאות ולאלפים ודוד ואנשיו עברים באחרנה עם־אכיש׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5633 וְסַרְנֵ֤י
wə-sar-nê
And the lordsConj-w | N-mpc
6430 פְלִשְׁתִּים֙
p̄ə-liš-tîm
of the PhilistinesN-proper-mp
5674 עֹֽבְרִ֔ים
‘ō-ḇə-rîm,
passed in reviewV-Qal-Prtcpl-mp
3967 לְמֵא֖וֹת
lə-mê-’ō-wṯ
by hundredsPrep-l | Number-fp
505 וְלַאֲלָפִ֑ים
wə-la-’ă-lā-p̄îm;
and by thousandsConj-w, Prep-l | Number-mp
1732 וְדָוִ֣ד
wə-ḏā-wiḏ
but DavidConj-w | N-proper-ms
376 וַאֲנָשָׁ֗יו
wa-’ă-nā-šāw,
and his menConj-w | N-mpc | 3ms
5674 עֹֽבְרִ֛ים
‘ō-ḇə-rîm
passed in reviewV-Qal-Prtcpl-mp
314 בָּאַחֲרֹנָ֖ה
bā-’a-ḥă-rō-nāh
at the rearPrep-b, Art | Adj-fs
5973 עִם־
‘im-
withPrep
397 אָכִֽישׁ׃
’ā-ḵîš.
AchishN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


1 Samuel 29:1
Top of Page
Top of Page