Jeremiah 51:46
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וּפֶן־יֵרַ֤ךְ לְבַבְכֶם֙ וְתִֽירְא֔וּ בַּשְּׁמוּעָ֖ה הַנִּשְׁמַ֣עַת בָּאָ֑רֶץ וּבָ֧א בַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁמוּעָ֗ה וְאַחֲרָ֤יו בַּשָּׁנָה֙ הַשְּׁמוּעָ֔ה וְחָמָ֣ס בָּאָ֔רֶץ וּמֹשֵׁ֖ל עַל־מֹשֵֽׁל׃

WLC (Consonants Only)
ופן־ירך לבבכם ותיראו בשמועה הנשמעת בארץ ובא בשנה השמועה ואחריו בשנה השמועה וחמס בארץ ומשל על־משל׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6435 וּפֶן־
ū-p̄en-
And lestConj-w | Conj
7401 יֵרַ֤ךְ
yê-raḵ
faintV-Qal-Imperf-3ms
3824 לְבַבְכֶם֙
lə-ḇaḇ-ḵem
your heartN-msc | 2mp
3372 וְתִֽירְא֔וּ
wə-ṯî-rə-’ū,
and you fearConj-w | V-Qal-ConjImperf-2mp
8052 בַּשְּׁמוּעָ֖ה
baš-šə-mū-‘āh
for the rumorPrep-b, Art | N-fs
8085 הַנִּשְׁמַ֣עַת
han-niš-ma-‘aṯ
that [will be] heardArt | V-Nifal-Prtcpl-fs
776 בָּאָ֑רֶץ
bā-’ā-reṣ;
in the landPrep-b, Art | N-fs
935 וּבָ֧א
ū-ḇā
and will comeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
8141 בַשָּׁנָ֣ה
ḇaš-šā-nāh
[one] yearPrep-b, Art | N-fs
8052 הַשְּׁמוּעָ֗ה
haš-šə-mū-‘āh,
a rumorArt | N-fs
310 וְאַחֲרָ֤יו
wə-’a-ḥă-rāw
and after thatConj-w | Prep | 3ms
8141 בַּשָּׁנָה֙
baš-šā-nāh
in [another] yearPrep-b, Art | N-fs
8052 הַשְּׁמוּעָ֔ה
haš-šə-mū-‘āh,
a rumor [will come]Art | N-fs
2555 וְחָמָ֣ס
wə-ḥā-mās
and violenceConj-w | N-ms
776 בָּאָ֔רֶץ
bā-’ā-reṣ,
in the landPrep-b, Art | N-fs
4910 וּמֹשֵׁ֖ל
ū-mō-šêl
and RulerConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
5921 עַל־
‘al-
againstPrep
4910 מֹשֵֽׁל׃
mō-šêl.
rulerV-Qal-Prtcpl-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 51:45
Top of Page
Top of Page