Job 23:17
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־לֹ֣א נִ֭צְמַתִּי מִפְּנֵי־חֹ֑שֶׁךְ וּ֝מִפָּנַ֗י כִּסָּה־אֹֽפֶל׃

WLC (Consonants Only)
כי־לא נצמתי מפני־חשך ומפני כסה־אפל׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּֽי־
kî-
BecauseConj
3808 לֹ֣א
notAdv-NegPrt
6789 נִ֭צְמַתִּי
niṣ-mat-tî
I was cut offV-Nifal-Perf-1cs
6440 מִפְּנֵי־
mip-pə-nê-
from the presencePrep-m | N-mpc
2822 חֹ֑שֶׁךְ
ḥō-šeḵ;
of darknessN-ms
6440 וּ֝מִפָּנַ֗י
ū-mip-pā-nay,
and [not] from my faceConj-w, Prep-m | N-mpc | 1cs
3680 כִּסָּה־
kis-sāh-
He did hideV-Piel-Perf-3ms
652 אֹֽפֶל׃
’ō-p̄el.
[deep] darknessN-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 23:16
Top of Page
Top of Page