Judges 6:11
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֞א מַלְאַ֣ךְ יְהוָ֗ה וַיֵּ֙שֶׁב֙ תַּ֤חַת הָֽאֵלָה֙ אֲשֶׁ֣ר בְּעָפְרָ֔ה אֲשֶׁ֥ר לְיֹואָ֖שׁ אֲבִ֣י הָֽעֶזְרִ֑י וְגִדְעֹ֣ון בְּנֹ֗ו חֹבֵ֤ט חִטִּים֙ בַּגַּ֔ת לְהָנִ֖יס מִפְּנֵ֥י מִדְיָֽן׃

WLC (Consonants Only)
ויבא מלאך יהוה וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חבט חטים בגת להניס מפני מדין׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 וַיָּבֹ֞א
way-yā-ḇō
And cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4397 מַלְאַ֣ךְ
mal-’aḵ
the AngelN-msc
3068 יְהוָ֗ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
3427 וַיֵּ֙שֶׁב֙
way-yê-šeḇ
and satConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8478 תַּ֤חַת
ta-ḥaṯ
underPrep
424 הָֽאֵלָה֙
hā-’ê-lāh
the terebinth [tree]Art | N-fs
834 אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
that [was]Pro-r
6084 בְּעָפְרָ֔ה
bə-‘ā-p̄ə-rāh,
in OphrahPrep-b | N-proper-fs
834 אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
which [belonged]Pro-r
3101 לְיוֹאָ֖שׁ
lə-yō-w-’āš
to JoashPrep-l | N-proper-ms
  אֲבִ֣י
’ă-ḇî
- 
33 הָֽעֶזְרִ֑י
hā-‘ez-rî;
the AbiezriteN-proper-ms
1439 וְגִדְע֣וֹן
wə-ḡiḏ-‘ō-wn
and while GideonConj-w | N-proper-ms
1121 בְּנ֗וֹ
bə-nōw,
his sonN-msc | 3ms
2251 חֹבֵ֤ט
ḥō-ḇêṭ
threshedV-Qal-Prtcpl-ms
2406 חִטִּים֙
ḥiṭ-ṭîm
wheatN-fp
1660 בַּגַּ֔ת
bag-gaṯ,
in the winepressPrep-b, Art | N-fs
5127 לְהָנִ֖יס
lə-hā-nîs
in order to hide [it]Prep-l | V-Hifil-Inf
6440 מִפְּנֵ֥י
mip-pə-nê
fromPrep-m | N-cpc
4080 מִדְיָֽן׃
miḏ-yān.
the MidianitesN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Judges 6:10
Top of Page
Top of Page