Lamentations 4:19
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
קַלִּ֤ים הָיוּ֙ רֹדְפֵ֔ינוּ מִנִּשְׁרֵ֖י שָׁמָ֑יִם עַל־הֶהָרִ֣ים דְּלָקֻ֔נוּ בַּמִּדְבָּ֖ר אָ֥רְבוּ לָֽנוּ׃ ס

WLC (Consonants Only)
קלים היו רדפינו מנשרי שמים על־ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7031 קַלִּ֤ים
qal-lîm
SwifterAdj-mp
1961 הָיוּ֙
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
7291 רֹדְפֵ֔ינוּ
rō-ḏə-p̄ê-nū,
Our pursuersV-Qal-Prtcpl-mpc | 1cp
5404 מִנִּשְׁרֵ֖י
min-niš-rê
Than the eaglesPrep-m | N-mpc
8064 שָׁמָ֑יִם
šā-mā-yim;
of the heavensN-mp
5921 עַל־
‘al-
onPrep
2022 הֶהָרִ֣ים
he-hā-rîm
the mountainsArt | N-mp
1814 דְּלָקֻ֔נוּ
də-lā-qu-nū,
they pursued usV-Qal-Perf-3cp | 1cp
4057 בַּמִּדְבָּ֖ר
bam-miḏ-bār
in the wildernessPrep-b, Art | N-ms
693 אָ֥רְבוּ
’ā-rə-ḇū
And lay in waitV-Qal-Perf-3cp
  לָֽנוּ׃
lā-nū.
for usPrep | 1cp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Lamentations 4:18
Top of Page
Top of Page