Psalm 85:7
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הַרְאֵ֣נוּ יְהוָ֣ה חַסְדֶּ֑ךָ וְ֝יֶשְׁעֲךָ֗ תִּתֶּן־לָֽנוּ׃

WLC (Consonants Only)
הראנו יהוה חסדך וישעך תתן־לנו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7200 הַרְאֵ֣נוּ
har-’ê-nū
Show usV-Hifil-Imp-ms | 1cp
3068 יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
2617 חַסְדֶּ֑ךָ
ḥas-de-ḵā;
Your mercyN-msc | 2ms
3468 וְ֝יֶשְׁעֲךָ֗
wə-yeš-‘ă-ḵā,
and Your salvationConj-w | N-msc | 2ms
5414 תִּתֶּן־
tit-ten-
grantV-Qal-Imperf-2ms
  לָֽנוּ׃
lā-nū.
usPrep | 1cp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 85:6
Top of Page
Top of Page