Psalm 97:12
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
שִׂמְח֣וּ צַ֭דִּיקִים בַּֽיהוָ֑ה וְ֝הֹוד֗וּ לְזֵ֣כֶר קָדְשֹֽׁו׃

WLC (Consonants Only)
שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8055 שִׂמְח֣וּ
śim-ḥū
RejoiceV-Qal-Imp-mp
6662 צַ֭דִּיקִים
ṣad-dî-qîm
you righteousAdj-mp
3068 בַּֽיהוָ֑ה
Yah-weh;
in YahwehPrep-b | N-proper-ms
3034 וְ֝הוֹד֗וּ
wə-hō-w-ḏū,
and give thanksConj-w | V-Hifil-Imp-mp
2143 לְזֵ֣כֶר
lə-zê-ḵer
at the remembrancePrep-l | N-msc
6944 קָדְשֽׁוֹ׃
qā-ḏə-šōw.
of His holy [name]N-msc | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 97:11
Top of Page
Top of Page