Zechariah 14:20
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ עַל־מְצִלֹּ֣ות הַסּ֔וּס קֹ֖דֶשׁ לַֽיהוָ֑ה וְהָיָ֤ה הַסִּירֹות֙ בְּבֵ֣ית יְהוָ֔ה כַּמִּזְרָקִ֖ים לִפְנֵ֥י הַמִּזְבֵּֽחַ׃

WLC (Consonants Only)
ביום ההוא יהיה על־מצלות הסוס קדש ליהוה והיה הסירות בבית יהוה כמזרקים לפני המזבח׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3117 בַּיּ֣וֹם
bay-yō-wm
In dayPrep-b, Art | N-ms
1931 הַה֗וּא
ha-hū,
thatArt | Pro-3ms
1961 יִֽהְיֶה֙
yih-yeh
shall be [engraved]V-Qal-Imperf-3ms
5921 עַל־
‘al-
onPrep
4698 מְצִלּ֣וֹת
mə-ṣil-lō-wṯ
the bellsN-fpc
5483 הַסּ֔וּס
has-sūs,
of the horsesArt | N-ms
6944 קֹ֖דֶשׁ
qō-ḏeš
HOLYN-ms
3068 לַֽיהוָ֑ה
Yah-weh;
TO YAHWEHPrep-l | N-proper-ms
1961 וְהָיָ֤ה
wə-hā-yāh
and shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5518 הַסִּירוֹת֙
has-sî-rō-wṯ
the potsArt | N-cp
1004 בְּבֵ֣ית
bə-ḇêṯ
in the housePrep-b | N-msc
3068 יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
4219 כַּמִּזְרָקִ֖ים
kam-miz-rā-qîm
like the bowlsPrep-k, Art | N-mp
6440 לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
4196 הַמִּזְבֵּֽחַ׃
ham-miz-bê-aḥ.
the altarArt | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zechariah 14:19
Top of Page
Top of Page