2 Chronicles 7:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וּכְכַלֹּ֤ות שְׁלֹמֹה֙ לְהִתְפַּלֵּ֔ל וְהָאֵ֗שׁ יָֽרְדָה֙ מֵֽהַשָּׁמַ֔יִם וַתֹּ֥אכַל הָעֹלָ֖ה וְהַזְּבָחִ֑ים וּכְבֹ֥וד יְהוָ֖ה מָלֵ֥א אֶת־הַבָּֽיִת׃

WLC (Consonants Only)
וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העלה והזבחים וכבוד יהוה מלא את־הבית׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3615 וּכְכַלּ֤וֹת
ū-ḵə-ḵal-lō-wṯ
And when had finishedConj-w, Prep-k | V-Piel-Inf
8010 שְׁלֹמֹה֙
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
6419 לְהִתְפַּלֵּ֔ל
lə-hiṯ-pal-lêl,
prayingPrep-l | V-Hitpael-Inf
784 וְהָאֵ֗שׁ
wə-hā-’êš,
and fireConj-w, Art | N-cs
3381 יָֽרְדָה֙
yā-rə-ḏāh
came downV-Qal-Perf-3fs
8064 מֵֽהַשָּׁמַ֔יִם
mê-haš-šā-ma-yim,
from heavenPrep-m, Art | N-mp
398 וַתֹּ֥אכַל
wat-tō-ḵal
and consumedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
5930 הָעֹלָ֖ה
hā-‘ō-lāh
the burnt offeringArt | N-fs
2077 וְהַזְּבָחִ֑ים
wə-haz-zə-ḇā-ḥîm;
and the sacrificesConj-w, Art | N-mp
3519 וּכְב֥וֹד
ū-ḵə-ḇō-wḏ
and the gloryConj-w | N-msc
3068 יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
4390 מָלֵ֥א
mā-lê
filledV-Qal-Perf-3ms
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 הַבָּֽיִת׃
hab-bā-yiṯ.
the templeArt | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


2 Chronicles 6:42
Top of Page
Top of Page