Malachi 1:9
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֛ה חַלּוּ־נָ֥א פְנֵי־אֵ֖ל וִֽיחָנֵ֑נוּ מִיֶּדְכֶם֙ הָ֣יְתָה זֹּ֔את הֲיִשָּׂ֤א מִכֶּם֙ פָּנִ֔ים אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֹֽות׃

WLC (Consonants Only)
ועתה חלו־נא פני־אל ויחננו מידכם היתה זאת הישא מכם פנים אמר יהוה צבאות׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 וְעַתָּ֛ה
wə-‘at-tāh
But nowConj-w | Adv
2470 חַלּוּ־
ḥal-lū-
entreatV-Piel-Imp-mp
4994 נָ֥א
I prayInterjection
6440 פְנֵי־
p̄ə-nê-
favorN-mpc
410 אֵ֖ל
’êl
God'sN-ms
2603 וִֽיחָנֵ֑נוּ‪‬
wî-ḥā-nê-nū;
that He may be gracious to usConj-w | V-Qal-ConjImperf-3ms | 1cp
3027 מִיֶּדְכֶם֙
mî-yeḏ-ḵem
by your handsPrep-m | N-fsc | 2mp
1961 הָ֣יְתָה
hā-yə-ṯāh
[While] is being [done]V-Qal-Perf-3fs
2063 זֹּ֔את
zōṯ,
thisPro-fs
5375 הֲיִשָּׂ֤א
hă-yiś-śā
will He accept favorablyV-Qal-Imperf-3ms
4480 מִכֶּם֙
mik-kem
youPrep | 2mp
6440 פָּנִ֔ים
pā-nîm,
favorN-mp
559 אָמַ֖ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 יְהוָ֥ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6635 צְבָאֽוֹת׃
ṣə-ḇā-’ō-wṯ.
of hostsN-cp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Malachi 1:8
Top of Page
Top of Page