Jeremiah 10:21
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י נִבְעֲרוּ֙ הָֽרֹעִ֔ים וְאֶת־יְהוָ֖ה לֹ֣א דָרָ֑שׁוּ עַל־כֵּן֙ לֹ֣א הִשְׂכִּ֔ילוּ וְכָל־מַרְעִיתָ֖ם נָפֹֽוצָה׃ ס

WLC (Consonants Only)
כי נבערו הרעים ואת־יהוה לא דרשו על־כן לא השכילו וכל־מרעיתם נפוצה׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּ֤י
ForConj
1197 נִבְעֲרוּ֙
niḇ-‘ă-rū
have become dull-heartedV-Nifal-Perf-3cp
7462 הָֽרֹעִ֔ים
hā-rō-‘îm,
the shepherdsArt | V-Qal-Prtcpl-mp
853 וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3068 יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
3808 לֹ֣א
notAdv-NegPrt
1875 דָרָ֑שׁוּ
ḏā-rā-šū;
have soughtV-Qal-Perf-3cp
5921 עַל־
‘al-
uponPrep
3651 כֵּן֙
kên
thusAdv
3808 לֹ֣א
notAdv-NegPrt
7919 הִשְׂכִּ֔ילוּ
hiś-kî-lū,
they shall prosperV-Hifil-Perf-3cp
3605 וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
4830 מַרְעִיתָ֖ם
mar-‘î-ṯām
their flocksN-fsc | 3mp
6327 נָפֽוֹצָה׃
nā-p̄ō-w-ṣāh.
shall be scatteredV-Nifal-Perf-3fs
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 10:20
Top of Page
Top of Page