Zechariah 6:15
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וּרְחֹוקִ֣ים ׀ יָבֹ֗אוּ וּבָנוּ֙ בְּהֵיכַ֣ל יְהוָ֔ה וִידַעְתֶּ֕ם כִּֽי־יְהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות שְׁלָחַ֣נִי אֲלֵיכֶ֑ם וְהָיָה֙ אִם־שָׁמֹ֣ועַ תִּשְׁמְע֔וּן בְּקֹ֖ול יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃ ס

WLC (Consonants Only)
ורחוקים ׀ יבאו ובנו בהיכל יהוה וידעתם כי־יהוה צבאות שלחני אליכם והיה אם־שמוע תשמעון בקול יהוה אלהיכם׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7350 וּרְחוֹקִ֣ים ׀
ū-rə-ḥō-w-qîm
And Even those from afarConj-w | Adj-mp
935 יָבֹ֗אוּ
yā-ḇō-’ū,
shall comeV-Qal-Imperf-3mp
1129 וּבָנוּ֙
ū-ḇā-nū
and buildConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
1964 בְּהֵיכַ֣ל
bə-hê-ḵal
the templePrep-b | N-msc
3068 יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
3045 וִידַעְתֶּ֕ם
wî-ḏa‘-tem
then you shall knowConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
3588 כִּֽי־
kî-
thatConj
3068 יְהוָ֥ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6635 צְבָא֖וֹת
ṣə-ḇā-’ō-wṯ
of hostsN-cp
7971 שְׁלָחַ֣נִי
šə-lā-ḥa-nî
has sent MeV-Qal-Perf-3ms | 1cs
413 אֲלֵיכֶ֑ם
’ă-lê-ḵem;
to youPrep | 2mp
1961 וְהָיָה֙
wə-hā-yāh
and [this] shall come to passConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
518 אִם־
’im-
ifConj
8085 שָׁמ֣וֹעַ
šā-mō-w-a‘
diligentlyV-Qal-InfAbs
8085 תִּשְׁמְע֔וּן
tiš-mə-‘ūn,
you obeyV-Qal-Imperf-2mp | Pn
6963 בְּק֖וֹל
bə-qō-wl
the voicePrep-b | N-msc
3068 יְהוָ֥ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
430 אֱלֹהֵיכֶֽם׃
’ĕ-lō-hê-ḵem.
your GodN-mpc | 2mp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zechariah 6:14
Top of Page
Top of Page