2 Samuel 17:23
302   23
wa·’ă·ḥî·ṯō·p̄el   23
וַאֲחִיתֹ֣פֶל   23
when Ahithophel   23
7200
rā·’āh,
רָאָ֗ה
saw
3588

כִּ֣י
that
3808

לֹ֣א
not
6213
ne·‘eś·ṯāh
נֶעֶשְׂתָה֮
followed
6098
‘ă·ṣā·ṯōw
עֲצָתוֹ֒
that his counsel
2280
way·ya·ḥă·ḇōš
וַיַּחֲבֹ֣שׁ
and he saddled
853
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
2543
ha·ḥă·mō·wr,
הַחֲמ֗וֹר
[his] donkey
6965
way·yā·qām
וַיָּ֜קָם
and arose
1980
way·yê·leḵ
וַיֵּ֤לֶךְ
and got & him
413
’el-
אֶל־
home unto
1004
bê·ṯōw
בֵּיתוֹ֙
to his home
413
’el-
אֶל־
unto
5892
‘î·rōw,
עִיר֔וֹ
his city
6680
way·ṣaw
וַיְצַ֥ו
and put
413
’el-
אֶל־
unto
1004
bê·ṯōw
בֵּית֖וֹ
his household
2614
way·yê·ḥā·naq;
וַיֵּחָנַ֑ק
and hanged himself
4191
way·yā·māṯ
וַיָּ֕מָת
and died
6912
way·yiq·qā·ḇêr
וַיִּקָּבֵ֖ר
and was buried
6913
bə·qe·ḇer
בְּקֶ֥בֶר
in the engrave
1
’ā·ḇîw.
אָבִֽיו׃
of his father
 
s
ס
2 Samuel 17:22
Top of Page
Top of Page
Bible Apps.com