Ecclesiastes 7
קהלת 7 Interlinear
The Value of Wisdom
2896   1
ṭō·wḇ   1
ט֥וֹב   1
[is] better   1
8034
šêm
שֵׁ֖ם
A good name
8081
miš·še·men
מִשֶּׁ֣מֶן
ointment
2896
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
than precious
3117
wə·yō·wm
וְי֣וֹם
and the day
4194
ham·mā·weṯ,
הַמָּ֔וֶת
of death
3117
mî·yō·wm
מִיּ֖וֹם
than the day
3205
hiw·wā·lə·ḏōw.
הִוָּלְדֽוֹ׃
of onebirth
2896   2
ṭō·wḇ   2
ט֞וֹב   2
[It is] better   2
1980
lā·le·ḵeṯ
לָלֶ֣כֶת
to go
413
’el-
אֶל־
unto
1004
bêṯ-
בֵּֽית־
a house
60
’ê·ḇel,
אֵ֗בֶל
of mourning
1980
mil·le·ḵeṯ
מִלֶּ֙כֶת֙
to go
413
’el-
אֶל־
unto
1004
bêṯ
בֵּ֣ית
a house
4960
miš·teh,
מִשְׁתֶּ֔ה
of feasting
834
ba·’ă·šer
בַּאֲשֶׁ֕ר
for
1931

ה֖וּא
that
5490
sō·wp̄
ס֣וֹף
the end
3605
kāl-
כָּל־
every
120
hā·’ā·ḏām;
הָאָדָ֑ם
men
2416
wə·ha·ḥay
וְהַחַ֖י
and the living
5414
yit·tên
יִתֵּ֥ן
will lay
413
’el-
אֶל־
unto [it]
3820
lib·bōw.
לִבּֽוֹ׃
his heart
2896   3
ṭō·wḇ   3
ט֥וֹב   3
[is] better   3
3708
ka·‘as
כַּ֖עַס
Sorrow
7814
miś·śə·ḥōq;
מִשְּׂחֹ֑ק
than laughter
3588
kî-
כִּֽי־
for
7455
ḇə·rō·a‘
בְרֹ֥עַ
by the sadness
6440
pā·nîm
פָּנִ֖ים
of the countenance
3190
yî·ṭaḇ
יִ֥יטַב
is made better
3820
lêḇ.
לֵֽב׃
the heart
3820   4
lêḇ   4
לֵ֤ב   4
The heart   4
2450
ḥă·ḵā·mîm
חֲכָמִים֙
of the wise &
1004
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֣ית
in the house
60
’ê·ḇel,
אֵ֔בֶל
of mourning
3820
wə·lêḇ
וְלֵ֥ב
but the heart
3684
kə·sî·lîm
כְּסִילִ֖ים
of fools &
1004
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֥ית
in the house
8057
śim·ḥāh.
שִׂמְחָֽה׃
of mirth
2896   5
ṭō·wḇ   5
ט֕וֹב   5
[It is] better   5
8085
liš·mō·a‘
לִשְׁמֹ֖עַ
to listen
1606
ga·‘ă·raṯ
גַּעֲרַ֣ת
the rebuke
2450
ḥā·ḵām;
חָכָ֑ם
of the wise
376
mê·’îš
מֵאִ֕ישׁ
for one
8085
šō·mê·a‘
שֹׁמֵ֖עַ
to hear
7892
šîr
שִׁ֥יר
the song
3684
kə·sî·lîm.
כְּסִילִֽים׃
of fools
3588   6
   6
כִּ֣י   6
for   6
6963
ḵə·qō·wl
כְק֤וֹל
as the crackling
5518
has·sî·rîm
הַסִּירִים֙
of thorns
8478
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
5518
has·sîr,
הַסִּ֔יר
a pot
3651
kên
כֵּ֖ן
So &
7814
śə·ḥōq
שְׂחֹ֣ק
the laughter
3684
hak·kə·sîl;
הַכְּסִ֑יל
of the fool
1571
wə·ḡam-
וְגַם־
and also
2088
zeh
זֶ֖ה
this &
1892
hā·ḇel.
הָֽבֶל׃
vanity
3588   7
   7
כִּ֥י   7
Surely   7
6233
hā·‘ō·šeq
הָעֹ֖שֶׁק
oppression
1984
yə·hō·w·lêl
יְהוֹלֵ֣ל
mad
2450
ḥā·ḵām;
חָכָ֑ם
makes a wise man
6
wî·’ab·bêḏ
וִֽיאַבֵּ֥ד
destroys
853
’eṯ-
אֶת־
 - 
3820
lêḇ
לֵ֖ב
the heart
4979
mat·tā·nāh.
מַתָּנָֽה׃
a gift
2896   8
ṭō·wḇ   8
ט֛וֹב   8
Better &   8
319
’a·ḥă·rîṯ
אַחֲרִ֥ית
The end
1697
dā·ḇār
דָּבָ֖ר
of a thing
7225
mê·rê·šî·ṯōw;
מֵֽרֵאשִׁית֑וֹ
than the beginning &
2896
ṭō·wḇ
ט֥וֹב
better
750
’e·reḵ-
אֶֽרֶךְ־
the patient
7307
rū·aḥ
ר֖וּחַ
in spirit
1362
mig·gə·ḇah-
מִגְּבַהּ־
than the proud
7307
rū·aḥ.
רֽוּחַ׃
in spirit
408   9
’al-   9
אַל־   9
Be not   9
926
tə·ḇa·hêl
תְּבַהֵ֥ל
hasty
7307
bə·rū·ḥă·ḵā
בְּרֽוּחֲךָ֖
in your heart
3707
liḵ·‘ō·ws;
לִכְע֑וֹס
to be angry
3588

כִּ֣י
for
3708
ḵa·‘as,
כַ֔עַס
anger
2436
bə·ḥêq
בְּחֵ֥יק
in the bosom
3684
kə·sî·lîm
כְּסִילִ֖ים
of fools
5117
yā·nū·aḥ.
יָנֽוּחַ׃
rests
408   10
’al-   10
אַל־   10
not   10
559
tō·mar
תֹּאמַר֙
Say & you
4100
meh
מֶ֣ה
What
1961
hā·yāh,
הָיָ֔ה
is
3117
še·hay·yā·mîm
שֶׁ֤הַיָּמִים֙
days
7223
hā·ri·šō·nîm,
הָרִ֣אשֹׁנִ֔ים
[the cause] not you What is [the cause] that the former
1961
hā·yū
הָי֥וּ
were
2896
ṭō·w·ḇîm
טוֹבִ֖ים
better
428
mê·’êl·leh;
מֵאֵ֑לֶּה
than these
3588

כִּ֛י
for
3808

לֹ֥א
not
2451
mê·ḥā·ḵə·māh
מֵחָכְמָ֖ה
For it is not from wisdom
7592
šā·’al·tā
שָׁאַ֥לְתָּ
inquire
5921
‘al-
עַל־
concerning
2088
zeh.
זֶֽה׃
this
2896   11
ṭō·w·ḇāh   11
טוֹבָ֥ה   11
[is] good   11
2451
ḥāḵ·māh
חָכְמָ֖ה
Wisdom
5973
‘im-
עִֽם־
with
5159
na·ḥă·lāh;
נַחֲלָ֑ה
an inheritance
3148
wə·yō·ṯêr
וְיֹתֵ֖ר
[by it there is] and profit
7200
lə·rō·’ê
לְרֹאֵ֥י
to those who see
8121
haš·šā·meš.
הַשָּֽׁמֶשׁ׃
the sun
3588   12
   12
כִּ֛י   12
For &   12
6738
bə·ṣêl
בְּצֵ֥ל
a defense
2451
ha·ḥā·ḵə·māh
הַֽחָכְמָ֖ה
For wisdom &
6738
bə·ṣêl
בְּצֵ֣ל
a defense
3701
hak·kā·sep̄;
הַכָּ֑סֶף
money
3504
wə·yiṯ·rō·wn
וְיִתְר֣וֹן
but the excellency
1847
da·‘aṯ,
דַּ֔עַת
of knowledge
2451
ha·ḥā·ḵə·māh
הַֽחָכְמָ֖ה
[is that] wisdom
2421
tə·ḥay·yeh
תְּחַיֶּ֥ה
gives life
1167
ḇə·‘ā·le·hā.
בְעָלֶֽיהָ׃
of its possessors
7200   13
rə·’êh   13
רְאֵ֖ה   13
Consider   13
853
’eṯ-
אֶת־
 - 
4639
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֣ה
the work
430
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
of God
3588

כִּ֣י
for
4310

מִ֤י
who
3201
yū·ḵal
יוּכַל֙
can
8626
lə·ṯaq·qên,
לְתַקֵּ֔ן
to straighten
853
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
834
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
& that &
5791
‘iw·wə·ṯōw.
עִוְּתֽוֹ׃
he has made crooked
3117   14
bə·yō·wm   14
בְּי֤וֹם   14
In the day   14
2896
ṭō·w·ḇāh
טוֹבָה֙
of prosperity
1961
hĕ·yêh
הֱיֵ֣ה
be
2896
ḇə·ṭō·wḇ,
בְט֔וֹב
joyful
3117
ū·ḇə·yō·wm
וּבְי֥וֹם
but in the day
7451
rā·‘āh
רָעָ֖ה
of adversity
7200
rə·’êh;
רְאֵ֑ה
consider
1571
gam
גַּ֣ם
also
853
’eṯ-
אֶת־
 - 
2088
zeh
זֶ֤ה
the one
5980
lə·‘um·maṯ-
לְעֻמַּת־
as well
2088
zeh
זֶה֙
the other
6213
‘ā·śāh
עָשָׂ֣ה
has set
430
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֔ים
God
5921
‘al-
עַל־
to
1700
diḇ·raṯ,
דִּבְרַ֗ת
the end
3808
šel·lō
שֶׁלֹּ֨א
will not
4672
yim·ṣā
יִמְצָ֧א
should find
120
hā·’ā·ḏām
הָֽאָדָ֛ם
that man
310
’a·ḥă·rāw
אַחֲרָ֖יו
after
3972
mə·’ū·māh.
מְאֽוּמָה׃
nothing
Limits of Human Wisdom
853   15
’eṯ-   15
אֶת־   15
 -    15
3605
hak·kōl
הַכֹּ֥ל
All
7200
rā·’î·ṯî
רָאִ֖יתִי
[things] have I seen
3117
bî·mê
בִּימֵ֣י
in the days
1892
heḇ·lî;
הֶבְלִ֑י
of my vanity
3426
yêš
יֵ֤שׁ
there is
6662
ṣad·dîq
צַדִּיק֙
a just
6
’ō·ḇêḏ
אֹבֵ֣ד
[man] that perishes
6664
bə·ṣiḏ·qōw,
בְּצִדְק֔וֹ
in his righteousness
3426
wə·yêš
וְיֵ֣שׁ
and there is
7563
rā·šā‘,
רָשָׁ֔ע
a wicked
748
ma·’ă·rîḵ
מַאֲרִ֖יךְ
[man] that prolongs
7451
bə·rā·‘ā·ṯōw.
בְּרָעָתֽוֹ׃
[his life] in his wickedness
408   16
’al-   16
אַל־   16
not   16
1961
tə·hî
תְּהִ֤י
Be
6662
ṣad·dîq
צַדִּיק֙
righteous
7235
har·bêh,
הַרְבֵּ֔ה
over much
408
wə·’al-
וְאַל־
neither
2449
tiṯ·ḥak·kam
תִּתְחַכַּ֖ם
wise
3148
yō·w·ṯêr;
יוֹתֵ֑ר
neither make yourself over
4100
lām·māh
לָ֖מָּה
Why
8074
tiš·šō·w·mêm.
תִּשּׁוֹמֵֽם׃
should you destroy yourself
408   17
’al-   17
אַל־   17
Be not   17
7561
tir·ša‘
תִּרְשַׁ֥ע
wicked
7235
har·bêh
הַרְבֵּ֖ה
over much
408
wə·’al-
וְאַל־
neither
1961
tə·hî
תְּהִ֣י
be & you
5530
sā·ḵāl;
סָכָ֑ל
foolish
4100
lām·māh
לָ֥מָּה
Why
4191
ṯā·mūṯ
תָמ֖וּת
should you die
3808
bə·lō
בְּלֹ֥א
before
6256
‘it·te·ḵā.
עִתֶּֽךָ׃
your time
2896   18
ṭō·wḇ   18
ט֚וֹב   18
[It is] good   18
834
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
270
te·’ĕ·ḥōz
תֶּאֱחֹ֣ז
you & should take hold
2088
bā·zeh,
בָּזֶ֔ה
of this
1571
wə·ḡam-
וְגַם־
also
2088
miz·zeh
מִזֶּ֖ה
from this
408
’al-
אַל־
not
3240
tan·naḥ
תַּנַּ֣ח
withdraw
853
’eṯ-
אֶת־
 - 
3027
yā·ḏe·ḵā;
יָדֶ֑ךָ
your hand
3588
kî-
כִּֽי־
for
3373
yə·rê
יְרֵ֥א
he who fears
430
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
3318
yê·ṣê
יֵצֵ֥א
shall come forth
854
’eṯ-
אֶת־
with
3605
kul·lām.
כֻּלָּֽם׃
with both
2451   19
ha·ḥā·ḵə·māh   19
הַֽחָכְמָ֖ה   19
Wisdom   19
5810
tā·‘ōz
תָּעֹ֣ז
strengthens
2450
le·ḥā·ḵām;
לֶחָכָ֑ם
the wise
6235
mê·‘ă·śā·rāh
מֵֽעֲשָׂרָה֙
more than ten
7989
šal·lî·ṭîm,
שַׁלִּיטִ֔ים
mighty
834
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
& that &
1961
hā·yū
הָי֖וּ
are
5892
bā·‘îr.
בָּעִֽיר׃
[men] in the city
3588   20
   20
כִּ֣י   20
For   20
120
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
man
369
’ên
אֵ֥ין
not
6662
ṣad·dîq
צַדִּ֖יק
[there is] a just
776
bā·’ā·reṣ;
בָּאָ֑רֶץ
on earth
834
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
6213
ya·‘ă·śeh-
יַעֲשֶׂה־
does
2896
ṭō·wḇ
טּ֖וֹב
good
3808
wə·lō
וְלֹ֥א
and not
2398
ye·ḥĕ·ṭā.
יֶחֱטָֽא׃
sins
1571   21
gam   21
גַּ֤ם   21
Also   21
3605
lə·ḵāl
לְכָל־
to all
1697
had·də·ḇā·rîm
הַדְּבָרִים֙
words
834
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
1696
yə·ḏab·bê·rū,
יְדַבֵּ֔רוּ
are spoken
408
’al-
אַל־
not
5414
tit·tên
תִּתֵּ֖ן
take
3820
lib·be·ḵā;
לִבֶּ֑ךָ
heed
834
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
lest
3808
lō-
לֹֽא־
not you
8085
ṯiš·ma‘
תִשְׁמַ֥ע
hear
853
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
5650
‘aḇ·də·ḵā
עַבְדְּךָ֖
your servant
7043
mə·qal·le·ḵā.
מְקַלְלֶֽךָ׃
curse
3588   22
   22
כִּ֛י   22
For   22
1571
gam-
גַּם־
also
6471
pə·‘ā·mîm
פְּעָמִ֥ים
times
7227
rab·bō·wṯ
רַבּ֖וֹת
have many
3045
yā·ḏa‘
יָדַ֣ע
knows
3820
lib·be·ḵā;
לִבֶּ֑ךָ
your own heart
834
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
1571
gam-
גַּם־
likewise
 
[’at
[אַתְּ
 
ḵ]
כ]
you
859
(’at·tāh
(אַתָּ֖ה
yourself
 
q)
ק)
7043
qil·lal·tā
קִלַּ֥לְתָּ
have cursed
312
’ă·ḥê·rîm.
אֲחֵרִֽים׃
others
3605   23
kāl-   23
כָּל־   23
all   23
2090
zōh
זֹ֖ה
this
5254
nis·sî·ṯî
נִסִּ֣יתִי
have I proved
2451
ḇa·ḥā·ḵə·māh;
בַֽחָכְמָ֑ה
with wisdom
559
’ā·mar·tî
אָמַ֣רְתִּי
I said
2449
’eḥ·kā·māh,
אֶחְכָּ֔מָה
I will be wise
1931
wə·hî
וְהִ֖יא
but it & [was]
7350
rə·ḥō·w·qāh
רְחוֹקָ֥ה
far
4480
mim·men·nî.
מִמֶּֽנִּי׃
from
7350   24
rā·ḥō·wq   24
רָח֖וֹק   24
far off   24
4100
mah-
מַה־
What
1961
še·hā·yāh;
שֶּׁהָיָ֑ה
has been
6013
wə·‘ā·mōq
וְעָמֹ֥ק ׀
and exceedingly
6013
‘ā·mōq
עָמֹ֖ק
mysterious
4310

מִ֥י
Who
4672
yim·ṣā·’en·nū.
יִמְצָאֶֽנּוּ׃
can find it out
5437   25
sab·bō·w·ṯî   25
סַבּ֨וֹתִֽי   25
applied   25
589
’ă·nî
אֲנִ֤י
I [am]
3820
wə·lib·bî
וְלִבִּי֙
and my heart
3045
lā·ḏa·‘aṯ
לָדַ֣עַת
to know
8446
wə·lā·ṯūr,
וְלָת֔וּר
and to search
1245
ū·ḇaq·qêš
וּבַקֵּ֥שׁ
and to seek out
2451
ḥāḵ·māh
חָכְמָ֖ה
wisdom
2808
wə·ḥeš·bō·wn;
וְחֶשְׁבּ֑וֹן
and the reason
1847
wə·lā·ḏa·‘aṯ
וְלָדַ֙עַת֙
and cunning
7562
re·ša‘
רֶ֣שַׁע
the wickedness
3689
ke·sel,
כֶּ֔סֶל
of folly
5531
wə·has·siḵ·lūṯ
וְהַסִּכְל֖וּת
and even of foolishness
1947
hō·w·lê·lō·wṯ.
הוֹלֵלֽוֹת׃
madness
4672   26
ū·mō·w·ṣe   26
וּמוֹצֶ֨א   26
and find   26
589
’ă·nî
אֲנִ֜י
I [am]
4751
mar
מַ֣ר
more bitter
4194
mim·mā·weṯ,
מִמָּ֗וֶת
than death
853
’eṯ-
אֶת־
 - 
802
hā·’iš·šāh
הָֽאִשָּׁה֙
the women
834
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
whose
1931

הִ֨יא
.. .. .. &
4685
mə·ṣō·w·ḏîm
מְצוֹדִ֧ים
snares
2764
wa·ḥă·rā·mîm
וַחֲרָמִ֛ים
and nets
3820
lib·bāh
לִבָּ֖הּ
heart
612
’ă·sū·rîm
אֲסוּרִ֣ים
[as] bands & her
3027
yā·ḏe·hā;
יָדֶ֑יהָ
hands
2896
ṭō·wḇ
ט֞וֹב
whoever pleases
6440
lip̄·nê
לִפְנֵ֤י
.. .. ..
430
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִים֙
God
4422
yim·mā·lêṭ
יִמָּלֵ֣ט
shall escape
4480
mim·men·nāh,
מִמֶּ֔נָּה
than death & her
2398
wə·ḥō·w·ṭê
וְחוֹטֵ֖א
but the sinner
3920
yil·lā·ḵeḏ
יִלָּ֥כֶד
shall be taken
 
bāh.
בָּֽהּ׃
in
7200   27
rə·’êh   27
רְאֵה֙   27
Behold   27
2088
zeh
זֶ֣ה
this
4672
mā·ṣā·ṯî,
מָצָ֔אתִי
have I found
559
’ā·mə·rāh
אָמְרָ֖ה
said
6953
qō·he·leṯ;
קֹהֶ֑לֶת
the preacher
259
’a·ḥaṯ
אַחַ֥ת
[counting] one
259
lə·’a·ḥaṯ
לְאַחַ֖ת
by one
4672
lim·ṣō
לִמְצֹ֥א
to find
2808
ḥeš·bō·wn.
חֶשְׁבּֽוֹן׃
the account
834   28
’ă·šer   28
אֲשֶׁ֛ר   28
& that &   28
5750
‘ō·wḏ-
עוֹד־
yet
1245
biq·šāh
בִּקְשָׁ֥ה
seeks
5315
nap̄·šî
נַפְשִׁ֖י
my soul
3808
wə·lō
וְלֹ֣א
but not
4672
mā·ṣā·ṯî;
מָצָ֑אתִי
I find
120
’ā·ḏām
אָדָ֞ם
man
259
’e·ḥāḏ
אֶחָ֤ד
one
505
mê·’e·lep̄
מֵאֶ֙לֶף֙
among a thousand
4672
mā·ṣā·ṯî,
מָצָ֔אתִי
have I found
802
wə·’iš·šāh
וְאִשָּׁ֥ה
but a women
3605
ḇə·ḵāl-
בְכָל־
among all
428
’êl·leh
אֵ֖לֶּה
those
3808

לֹ֥א
not
4672
mā·ṣā·ṯî.
מָצָֽאתִי׃
found
905   29
lə·ḇaḏ   29
לְבַד֙   29
only   29
7200
rə·’êh-
רְאֵה־
see
2088
zeh
זֶ֣ה
this
4672
mā·ṣā·ṯî,
מָצָ֔אתִי
have I found
834
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
6213
‘ā·śāh
עָשָׂ֧ה
has made
430
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֛ים
that God
853
’eṯ-
אֶת־
 - 
120
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֖ם
man
3477
yā·šār;
יָשָׁ֑ר
upright
1992
wə·hêm·māh
וְהֵ֥מָּה
but they
1245
ḇiq·šū
בִקְשׁ֖וּ
have sought out
2810
ḥiš·šə·ḇō·nō·wṯ
חִשְּׁבֹנ֥וֹת
inventions
7227
rab·bîm.
רַבִּֽים׃
many
Biblos Interlinear Bible

Bible Apps.com
Ecclesiastes 6
Top of Page
Top of Page